Räntan fortfarande på noll

Den 17 december lämnade Riksbanken ytterliga ett besked om det nya ränteläget. Svaret blev att reporäntan ligger kvar oförändrad, den ligger just nu på historiska 0 % och kommer förmodligen att göra det i två kvartal till. Men vad betyder det för Sverige och svenskarna? Ja det kan betyda att det förblir billigare att låna pengar både för privatpersoner och företag när räntar ligger kvar på 0 %. Enligt sverigekontanter.se är det många långivare som sänker sin utlåningsränta, bland andra ICA-banken som går ner från 5 % till 4.91 %. Även storbankerna har justerat sina boräntor efter beskedet, men kommer det att bli ännu billigare att låna pengar i framtiden?

Troligen inte, vi tror att bankernas räntor förblir intakta i framtiden. Just nu tror vi inte på en ny sänkning framöver, snarare en höjning eftersom räntorna är så pass låga. Det är läge att binda räntorna nu enligt våra egna prognoser och erfarenheter från tidigare år. Har du inte någon bindningstid idag och har den vanliga 3-månadersräntan så kan det vara läge att binda upp den nu. Om 6 månader så tror vi att reporäntan stiger, och då stiger den även hos bankerna. Men det är också väldigt individuellt hur man väljer att göra. I vissa fall tjänar man på att hålla den på 3-månadersräntan under hela lånetiden, men då måste man också vara beredd på en räntehöjning där man räknar in det i sin vardagsbudget. När man tar ett bolån hos en bank så hjälper de till att räkna ut hur det skulle se ut med ett par procent i räntehöjning, då får ni en god överblick på hur kostnaderna kan bli och banken kan försäkra sig om att ni klarar av höjningen.

Nästa besked om reporäntan blir den 12 februari efter det penningspolitiska mötet den 11 samma månad.

Comments are closed.