Fler motorcyklar, men färre olyckor – Tänk på säkerheten ni som åker motorcykel

Bollebygd är ett populärt område att åka motorcykel på, men vi vill att ni ska tänkta på säkerheten.

Motorcyklar är farligare än bilar. Det är något som brukar nämnas rätt ofta. Enligt statistik sker det också fler olyckor med motorcyklar än med bilar, men i 7 av 10 dödsolyckor, är det föraren som har begått något trafikbrott. Därför är det oftast förarens fel, och inte motorcykelns fel.

Under 2000-talet har motorcyklarna ökat i antal otroligt mycket. Samtidigt minskar dock även antalet allvarliga olyckor med motorcyklar. När det sker olyckor med motorcyklar inblandade är det ofta människor som tror att det är på grund av det var en motorcykel inblandad. Att chanserna att olyckorna verkar stiga hela tiden, eftersom antalet motorcyklar också stiger. Detta stämmer dock inte.

Enligt statistik som Trafikverket och Transportstyrelsen har fått fram, var det ungefär 170 000 motorcyklar i Sverige- Under 2013 hade dock antalet stigit rejält, till ungefär 300 000 motorcyklar. Antalet olyckor där någon förlorat livet år 1998 var dock högre än de 16 personer som omkom i en motorcykelolycka år 2013. Varför är det så?

I en intervju berättar Anders Lie att det förmodligen beror på att körsträckan inte har förändrats mycket sedan 1998. Han tror att även om antalet motorcyklar har ökat sedan dess, har inte antalet kilometer körda ökat. Detta beror på att det är en relativt liten mängd som åker på motorcykeln dagligen, utan de flesta motorcyklarna står den större delen av tiden parkerade.

Även om antalet olyckor har minskat sedan 1998, förändrar det dock inte att riskerna för en olycka med en motorcykel tyds vara högre än hos bilar. Däremot verkar det som om olycksrisken med motorcyklar kommer att minska, då man har börjat tillverka motorcyklar som är säkrare.

Comments are closed.