Brandmän får inte köra med motorsåg

Nu har det blivit snabba regler om ytterligare ett körkort. Denna gång är det räddningstjänsten som drabbas. Efter årsskiftet kräver nu arbetarskyddsstyrelsen att det ska vara körkort på motorsåg. Ibland annat Bollebygds Kommun, är det nu mellan 250-300 personer som får vänta med att använda motorsågen i sina räddningsuppdrag.

Trots detta extrakort som måste finnas ser räddningstjänsten positivt på detta

Vad man inte skulle förvänta sig av denna nya regel, så har räddningstjänsterna reagerat positivt på denna regel. De ser det som en naturlig sak att alla ska ha en gedigen utbildning för användandet av motorsåg vid räddningsuppdrag. Naturligtvis kan ju detta ha fördelar som vi privatpersoner inte direkt uppfattar. Som ett exempel så kommer denna regel att minska eventuella tvister som kan uppstå om skador vid fel eller otillåten användning av motorsågen sker. Det ger också klara indikationer till försäkringsbolag, om en försäkringsfråga skulle uppstå.

Utbildningen för motorsågskort gäller många och tar tid

Det gäller många som ska utbildas, och det kan även i framtiden komma att innefatta ytterligare specialutrustning. Bara i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF), finns det mellan 250-300 som behöver denna utbildning och kort. Utbildningen i sig tar inte mera än två dagar, men det är bara tio personer som utbildas åt gången. Detta betyder att utbildningen av bara detta distrikt kommer att ta 500-600 utbildningsdagar. I vilket fall så sker nu utbildningen på löpande band så dessa räddningsarbetare återigen kan ta den användbara motorsågen i bruk vid sina räddningsuppdrag.

Under tiden som utbildningen ska bli klar, så har motorsågen tagits ur bruk, och ur räddningsbilarna så ingen kan göra några fel. Räddningstjänsten talar också om att de inte längre använder motorsågen lika mycket som tidigare, då andra har ansvar för trädröjning och bortforsling vid utryckning. Kanske skulle detta nya kort kommit för 10 år sedan för att ha den relevans man vill, eller hade vi klarat oss utan?

Comments are closed.