Bollebygds Kommun sänder sina sammanträden på nätet

I Bollebygds Kommun, utanför Göteborg, sänder de nu sina sammanträden i kommunfullmäktige på Internet. Detta är något som borde ligga i alla kommuners intresse, då det gynnar alla i den kommun vi bor i att kunna ta del av kommunfullmäktiges sammanträden.

Det är dock många kommuner som redan sänder sina sammanträden på Internet, men långt ifrån alla. Det borde ligga i varje kommuns eget intresse att delge sig av vad som händer i kommunfullmäktige på det mest moderna och vanliga sättet idag. Just sändningar via Internet har blivit något som nästan alla i Sverige har tillgång till, och även kan se när vi själva har tid.

På detta sätt så når kommunal information ut till alla som vill kunna ta del av den, och bilda sin egen uppfattning om vad som är bra och dåligt. Att just ge den breda massan tillgång till väsentligt politisk information, gör det också lättare för oss att bilda en uppfattning av våra valmöjligheter till nästa val.

Kanske något riktigt bra för förstagångsväljare

Att som förstagångsväljare vid ett val ha en bred politisk insikt är svårt, och inte många som har. Vårt första val av regering påverkas ofta av vår familj om omgivning, då vi just blivit vuxna och inte hunnit smälta all den nya kunskap vi behöver för att göra ett självständigt val.

Genom att nu många kommuner sänder sina sammanträden i kommunfullmäktige samt att regeringen även gör tydliga och klara aktuella webbutsändningar så kanske det blir lättare att som förstagångsväljare hinna bilda sig en uppfattning innan nästa val.

Internet är idag en så stor del av vårt samhälle, där över 95 procent av de svenska hushållen har tillgång till Internet varje dag. Som seriös förmedlare av viktiga budskap till våra invånare så borde alla kommuner beläggas med obligatorisk skyldighet att publicera sina möten via Internet.

Comments are closed.